Kunci Gitar Slank Ngindonesiaintro :
Em . .

Em
demokrasi demokrasi demokrasi yang pancasila
Am Em
kita bebas tapi bebas yang beragama
Am B7
kita bebas tapi bebas yang bertuhan

Em
demokrasi demokrasi demokrasi yang pancasila
Am Em
kita bebas tapi bebas yang manusiawi
Am B7 Em . .
kita bebas tapi bebas yang beradab oye . .

Em
demokrasi demokrasi demokrasi yang pancasila
Am Em
kita bebas tapi bebas yang bersatu
Am B7
kita bebas tapi bebas yang ngindonesia

Em
demokrasi demokrasi demokrasi yang pancasila
Am Em
kita bebas tapi bebas yang merakyat
Am B7 Em . . . . B7
kita bebas tapi bebas yang bijaksana


Em
demokrasi demokrasi demokrasi yang pancasila
Am Em
kita bebas tapi bebas yang adil
Am B7 Em
kita bebas tapi bebas yang berjiwa sosial