Home » Blog » Not Angka Lagu Sinom – Not Pianika Sinom

Not Angka Lagu Sinom – Not Pianika Sinom

Do/ = Do pktav lebih tinggi

4 5 7 1/ 3/4/ 4/4/
amenangi jaman edan
4/4/ 5/3/ 1/ 7 1/ 6 7
ewuh aya ing pambudi
3/4/ 3/1/ 1/1/ 5/1/
melu edan nora tahan
1/ 1/  5 1/ 4 4 4 5
yen tan melu anglakoni
3 4 5 7 7 1/ 1/
boya kaduman melik
1/ 7 1/ 7 5 4 5 3
kaliren wekasanipun
7 1/ 1/ 7 7 7 5
dilalah karsa Allah
7 1/ 1/ 7 1/  4  5 3
begja begjaning kang lali
5 7  7 7 7  7 7  1/ 1/ 3 4 4
luwih begja kang eling klawan waspada